SPECIALTY NOZZLES

SPECIALTY NOZZLES

SPECIALTY NOZZLES หัว Nozzle แบบพิเศษ แบ่งเป็น
short radius nozzle เป็นหัว Nozzle ที่มีระยะรัศมีสั้นกว่าแบบปกติ คือ 0.6 มม., 1.2 มม. และ 1.8 มม. มีให้เลือกมุมการฉีดน้ำ 2 แบบคือ 90 องศา หรือ 180 องศา
strip pattern nozzle เป็นหัว Nozzle สำหรับพื้นที่แคบและยาว ลักษณะพื้นที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่น บริเวณริมรั้วหน้าบ้าน หรือหลังบ้าน สามารถเลือกหัว Nozzle ได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นให้ฉีดไปทางซ้าย หรือให้ฉีดไปทางขวา หรือจะฉีดออกทั้งซ้ายและขวา รัศมีการกระจายน้ำตั้งแต่ 4-9 เมตร
stream nozzle เป็นหัว Nozzle สำหรับไม้พุ่มหรือหรือพื้นที่ที่มีความลาดเอียง สามารถปรับมุมการฉีดได้ตั้งแต่ 25 – 360 องศา มีให้เลือกรัศมีการฉีด 2 แบบคือ 2.4 หรือ 4.8 เมตร

Download : Product Specifications