PGJ

Product / Landscape / Sprinkler / Rotors

PGJ

สปริงเกลอร์ฮันเตอร์รุ่น PGJ เป็นสปริงเกลอร์แบบยกกระบอกหัวฉีดขึ้น-ลงอัตโนมัติเหมาะกับสนามหญ้าที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก มีหัว Nozzle ที่สามารถทำการติดตั้งและเปลี่ยนขนาดง่าย มีให้เลือกใช้ได้ถึง 8 ขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ต้องการจะให้ โดยที่ปรับจะอยู่บนหัวของสปริงเกลอร์ทำให้ง่ายต่อการปรับมุมและรัศมีของสปริงเกลอร์

คุณสมบัติ

– เป็นแบบยกกระบอกหัวฉีดขึ้น-ลงอัตโนมัติ (Pop-up)
– สามารถเปลี่ยนขนาดของ Nozzle ได้ 8 ขนาด
ระยะฉีด 4.3 – 11.6 เมตร ที่แรงดัน 1.7 – 3.8 บาร์
– การขับหมุนด้วยระบบเฟืองจึงเงียบในขณะทำงาน
– ปรับมุมฉีดน้ำได้ 40 -360 องศา


Download : Product Specifications