PCC

Product / Landscape / Controller

PCC

PCC เป็นตู้ควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับระบบที่มีขนาดกลาง เช่น บ้านพักอาศัย สวนสาธารณะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สามารถควบคุมได้ 6,9,12 และ 15 สถานี หน้อจอแสดงผลมีขนาดใหญ่ทำให้สะดวกต่อการตั้งโปรแกรมการทำงาน และการอ่านข้อมูลแสดงผล สามารถปรับการให้น้ำตามฤดูกาล มีโปรแกรมหน่วงเวลาระหว่างสถานี มีระบบควบคุมด้วยมือ และสามารถรักษาข้อมูลไว้ได้นาน 4 สัปดาห์โดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่สำรองข้อมูล

คุณสมบัติ

– มี 3 โปรแกรม A, B, C
– เวลาเริ่มให้น้ำ 4 ครั้งต่อวันต่อโปรแกรม
เวลาให้น้ำ 0 นาที ถึง 6 ชั่วโมง
– มีปฎิทินการให้น้ำ 7 วัน หรือ วันหยุดการให้น้ำ 1-31 วัน
– มีนาฬิกา AM/PM หรือ 24 ชั่วโมง
สามารถปรับการให้น้ำตามฤดูกาล 5 – 300 % (โดยเพิ่มขึ้นทีละ 5%)
– สามารถสำรองข้อมูลด้วยแบตเตอรี่ ขนาด 9 โวลท์

Download : Product Specifications