NODE

Product / Landscape / Controller

NODE

NODE เป็นตัวควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับระบบที่มีขนาดเล็ก สามารถควบคุมได้ 1,2,4 และ 6 สถานี
ใช้กับถ่านอัลคาไลน์ขนาด 9 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน เหมาะกับพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการเดินสายไฟเพื่อติดตั้ง นอกจากนี้ตัวเครื่องสามารถกันน้ำได้ลึกถึง 3.7 เมตร มีให้เลือก 2 แบบ คือแบบไม่มีวาล์วควบคุม กับแบบที่มีวาล์วควบคุมมาพร้อมกับตัวควบคุม

คุณสมบัติ

– มี 3 โปรแกรม A, B, C
– เวลาเริ่มให้น้ำ 4 ครั้งต่อวันต่อโปรแกรม
เวลาให้น้ำ 0 นาที ถึง 6 ชั่วโมง
– มีปฎิทินการให้น้ำ 7 วัน หรือ วันหยุดการให้น้ำ 1-31 วัน
– มีนาฬิกา AM/PM หรือ 24 ชั่วโมง
สามารถปรับการให้น้ำตามฤดูกาล 10 -150 %

Download : Product Specifications