ICR

ICR

สะดวกในการสั่งการด้วยรีโมต ระยะสั่งงานที่ 3 กม.เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้รับเหมาติดตั้ง เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดกลาง – ใหญ่ เชื่อมต่อเครื่องควบคุมผ่าน smartPort

Download : Product Specifications