I-CORE

Product / Landscape / Controller

I-CORE

I-CORE เป็นตู้ควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติ ที่มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มสถานีการรดน้ำ ด้วยรุ่นพื้นฐานขนาด 6 สถานี และสามารถเพิ่มได้มากถึง 42 สถานี เหมาะสำหรับระบบที่มีขนาดใหญ่ เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามกอล์ฟ เป็นต้น ด้วยหน้าจอแสดงผลที่มีขนาดใหญ่ทำให้สะดวกต่อการตั้งโปรแกรมการทำงาน และการอ่านข้อมูลแสดงผล สามารถปรับการให้น้ำตามฤดูกาล มีโปรแกรมหน่วงเวลาระหว่างสถานี มีระบบควบคุมด้วยมือ และสามารถรักษาข้อมูลไว้ได้นาน 4 สัปดาห์โดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่สำรองข้อมูล

คุณสมบัติ

– มี 4 โปรแกรม A, B, C, D
– เวลาเริ่มให้น้ำ 4 ครั้งต่อวันต่อโปรแกรม
เวลาให้น้ำ 0 นาที ถึง 12 ชั่วโมง
– มีปฎิทินการให้น้ำ 7 วัน หรือ วันหยุดการให้น้ำ 1-31 วัน
– มีนาฬิกา AM/PM หรือ 24 ชั่วโมง
สามารถปรับการให้น้ำตามฤดูกาล 0 – 300 % (โดยเพิ่มขึ้นทีละ 1%)
– สามารถสำรองข้อมูลด้วยแบตเตอรี่ ขนาด 9 โวลท์
– โปรแกรมคำสั่งสามารถเลือกได้ 6 ภาษา

Download : Product Specifications