I-90

Product / Landscape / Sprinkler / Rotors

I-90

สปริงเกลอร์ฮันเตอร์รุ่น I-90  เป็นสปริงเกลอร์แบบยกกระบอกหัวฉีดขึ้น-ลงอัตโนมัติ เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ นิยมใช้กันมากในสนามหญ้าขนาดใหญ่ เช่น  สวนสาธารณะ สนามกีฬา และสนามกอล์ฟ เพราะมีความสวยงาม ทนทาน สามารถเปลี่ยนขนาดNozzle ได้สะดวกรวดเร็ว มีขนาด Nozzle ให้เลือกใช้ 6 ขนาด เพื่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ต้องการจะให้

คุณสมบัติ

– เป็นแบบยกกระบอกหัวฉีดขึ้น-ลงอัตโนมัติ (Pop-up)
– สามารถเปลี่ยนขนาดของ Nozzle ได้ 8 ขนาด
ระยะฉีด 18.9 – 30.8 เมตร ที่แรงดัน 4 – 7.5 บาร์
– การขับหมุนด้วยระบบเฟืองจึงเงียบในขณะทำงาน
– รุ่น ADV ปรับมุมการฉีดน้ำได้ 40-360 องศา / รุ่น 36V หมุนรอบตัว

Download : Product Specifications