I-60

Product / Landscape / Sprinkler / Rotors

I-60

ปริงเกลอร์ฮันเตอร์รุ่น I-60  เป็นสปริงเกลอร์แบบยกกระบอกหัวฉีดขึ้น-ลงอัตโนมัติ โดยมีกระบอกฉีดเป็นสแตนเลส เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดปานกลาง และพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นรุ่นที่แรงดันต่ำ นิยมใช้กันมากทั้งสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ และสนามกอล์ฟ เพราะมีความสวยงาม ทนทาน สามารถเปลี่ยนขนาด Nozzle ได้สะดวกรวดเร็ว มีขนาด Nozzle ให้เลือกใช้ 6 ขนาด เพื่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ต้องการจะให้

คุณสมบัติ

– เป็นแบบยกกระบอกหัวฉีดขึ้น-ลงอัตโนมัติ (Pop-up)
– สามารถเปลี่ยนขนาดของ Nozzle ได้ 6 ขนาด
ระยะฉีด 14.9 – 20.4 เมตร ที่แรงดัน 2.5 – 4.5 บาร์
– การขับหมุนด้วยระบบเฟืองจึงเงียบในขณะทำงาน
– รุ่น ADS ปรับมุมฉีดน้ำได้ 40 -360 องศา / รุ่น 36S หมุนรอบตัว
– กระบอกฉีดเป็นสแตนเลส ป้องกันกระบอกชำรุดจากเศษหิน ทราย

Download : Product Specifications