I-25

Product / Landscape / Sprinkler / Rotors

สปริงเกลอร์ฮันเตอร์รุ่น I-25Pluเป็นสปริงเกลอร์แบบยกกระบอกหัวฉีดขึ้น-ลงอัตโนมัติ เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ นิยมใช้กันมากทั้งสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ และสนามกีฬา เพราะมีความสวยงาม ทนทาน สามารถเปลี่ยนขนาด Nozzle ได้สะดวกรวดเร็ว มีขนาด Nozzle ให้เลือกใช้ 12 ขนาด เพื่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ต้องการจะให้

คุณสมบัติ

– เป็นแบบยกกระบอกหัวฉีดขึ้น-ลงอัตโนมัติ (Pop-up)
– สามารถเปลี่ยนขนาดของ Nozzle ได้ 12 ขนาด
ระยะฉีด 11.9 – 21.6 เมตร ที่แรงดัน 2.5 – 7 บาร์
– การขับหมุนด้วยระบบเฟืองจึงเงียบในขณะทำงาน
– ปรับมุมฉีดน้ำได้ 50 -360 องศา
– มีรุ่นกระบอกฉีดเป็นสแตนเลส ป้องกันกระบอกชำรุดจากเศษหิน ทราย

Download : Product Specifications