I-20

Product / Landscape / Sprinkler / Rotors

สปริงเกลอร์ฮันเตอร์รุ่น I -20 Ultra  เป็นสปริงเกลอร์แบบยกกระบอกหัวฉีดขึ้น-ลงอัตโนมัติ เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง นิยมใช้กันมากในสนามหญ้า สวนย่อม และสวนสาธารณะ เพราะมีความสวยงาม ทนทาน สามารถเปลี่ยน Nozzle ได้สะดวกรวดเร็ว มีขนาด Nozzle ให้เลือกใช้ 22 ขนาด เพื่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ต้องการจะให้

คุณสมบัติ

– เป็นแบบยกกระบอกหัวฉีดขึ้น-ลงอัตโนมัติ (Pop-up)
– สามารถเปลี่ยนขนาดของ Nozzle ได้ 22 ขนาด
ระยะฉีด 4.9 – 14 เมตร ที่แรงดัน 1.7 – 4.5 บาร์
– การขับหมุนด้วยระบบเฟืองจึงเงียบในขณะทำงาน
– ปรับมุมฉีดน้ำได้ 50 -360 องศา
– มีรุ่นกระบอกฉีดเป็นสแตนเลส ป้องกันกระบอกชำรุดจากเศษหิน ทราย
– เทคโนโลยี FloStop ปิดน้ำเฉพาะหัวได้ในขณะระบบกำลังทำงาน

Download : Product Specifications