HYBRID

HYBRID

XC HYBRID เป็นตู้ควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับระบบที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น ที่พักอาศัย สวนสาธารณะ สามารถควบคุมได้ 4,6,8,10 และ 12 สถานี รุ่น 6 และ 12 สถานี มีให้เลือกระหว่างตัวเครื่องพลาสติกหรือตัวเครื่องสแตนเลส โดยตู้ควบคุมระบบรดน้ำนี้สามารถใช้ได้ทั้งแบบติดตั้งกับไฟบ้าน (220V.) หรือใช้กับถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA6 ก้อน โดยสั่งงานผ่าน DC Solenoids ซึ่งการเลือกใช้กับถ่านอัลคาไลน์จะเหมาะกับพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการเดินสายไฟเพื่อติดตั้ง เช่น คอนโดมิเนียม เป็นต้น

คุณสมบัติ

– มี 3 โปรแกรม A, B, C
– เวลาเริ่มให้น้ำ 4 ครั้งต่อวันต่อโปรแกรม
เวลาให้น้ำ 0 นาที ถึง 4 ชั่วโมง
– มีปฎิทินการให้น้ำ 7 วัน หรือ วันหยุดการให้น้ำ 1-31 วัน
– มีนาฬิกา AM/PM หรือ 24 ชั่วโมง
สามารถปรับการให้น้ำตามฤดูกาล 10 -150 % (โดยเพิ่มขึ้นทีละ 10 %)

Download : Product Specifications