Pumping Station

Product / Pumping Station

บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง (1993 ) จำกัด ให้บริการด้านวางแผน ออกแบบ รวมถึงติดตั้งระบบปั้มเพิ่มแรงดัน สำหรับสูบจ่ายและสูบส่งน้ำ ที่ได้มาตรฐานให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น ระบบประปา สถานีสูบจ่ายน้ำ งานภูืมิทัศน์ สนามกีฬา สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ และระบบสูบส่งน้ำ โดยเลือกใช้เครื่องสูบน้ำที่มีคุณภาพพร้อมอุปกรณ์ทางดูด ทางส่งที่ได้มาตรฐาน ควบคุม และดูแลงานด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญมากว่า 20 ปี เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด