Springkler

Product / Landscape / Sprinkler

แบบพ่นฝอย (Spray)
ลักษณะการฉีดพ่นจะเป็นแบบฝอยสม่ำเสมอ ดูสวยงาม เหมาะกับรดน้ำสนามหญ้า สวนไม้ดอกและสวนหย่อม รัศมีการกระจายน้ำตั้งแต่ 2 – 5 เมตร แรงดันใช้งานที่ 2-4 บาร์ ติดตั้งง่าย สะดวก ทางน้ำเข้าเป็นเกลียวในขนาด 1/2” BSP ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับท่อน้ำที่ผลิตในประเทศไทย ติดตั้งไว้ใต้ผิวดิน สามารถยกขึ้น-ลง อัตโนมัติด้วยแรงดันน้ำ มีไส้กรอง (screen) สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถปรับค่ารัศมีของการฉีดน้ำได้ตั้งแต่ 1 – 360 องศา เหมาะสำหรับให้น้ำพืชที่ที่ปลูกในดิน ที่มีการซึมซับน้ำได้ดี เช่น ดินร่วน หรือพื้นที่ที่มีความลาดเทน้อย จะมีรุ่นต่างๆดังนี้

แบบหลายลำเส้น (Multi Spray)

ลักษณะการฉีดพ่นจะเป็นการผสมผสานของแบบสเปรย์และแบบลำเส้น ไว้ด้วยกัน คือฉีดออกเป็นหลายลำเส้นและหมุนรอบตัว รัศมีการกระจายน้ำประมาณ 2-3.5 บาร์ มีอัตราการกระจายน้ำต่ำ นอกจากจะมีรูปแบบการฉีดน้ำที่สวยงามแล้ว ยังใช้ได้ดีในพื้นที่ที่มีความลาดเทมาก หรือในดินที่มีอัตราการซึมน้ำช้า ลดการไหลล้นบนผิวดิน

Nozzle

สปริงเกลอร์แบบพ่นฝอย (Spray) สามารถเปลี่ยนหัว Nozzle ได้โดยไม่จำเป็นต้องรื้อถอนตัวกระบอกสปริงเกลอร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว เพียงแค่หมุนหัว Nozzle เดิมออก ก็สามารถเปลี่ยนหัว Nozzle ใหม่ใส่แทนได้ทันที โดยมี Nozzle ให้เลือกใช้หลายแบบ ดังนี้

ลำเส้น (Rotators)

ลักษณะการฉีดพ่นจะเป็นแบบลำเส้นเดี่ยว ขับหมุนด้วยระบบเฟือง จึงเงียบในขณะทำงาน มีทั้งแบบฉีดหมุนรอบตัว และแบบปรับตั้งมุมการฉีดกระจายน้ำได้ มีหัว Nozzle ที่สามารถทำการติดตั้งและเปลี่ยนได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาด เพื่อให้เหมาะกับปริมาณน้ำที่ต้องการจะให้ การกระจายน้ำตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป ตัวกระบอกฉีดมีทั้งแบบพลาสติกและแบบสแตนเลส มีรุ่นต่างๆดังนี้