Solenoid Vale

Product / Landscape / Solenoid Vale

วาล์วไฟฟ้าควบคุมการจ่ายน้ำ มีขนาดทางน้ำเข้าและทางน้ำออกให้เลือกใช้งานหลายขนาด ไม่ว่าจะเป็น 1” 1 1/2” 2” หรือ3” ตัววาล์วผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง สามารถใช้กับงานหนัก แผ่นไดอะแฟรมได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแรงกระแทกเมื่อมีการเปิด-ปิดวาล์ว สกรูน็อตยึดกับตัวฝาครอบวาล์ว เมื่อทำการถอดและประกอบทำให้สะดวกในการดูแลและซ่อมแซม วาล์วทุกตัวใช้เกลียวมาตรฐาน BSP และสามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำ (Accu-set) ได้