Controller

Product / Landscape / Controller

ตู้ควบคุมระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ สามารถควบคุมได้ตั้งแต่ระบบเล็ก เช่นบ้านพักอาศัย ไปจนถึงระบบใหญ่ เช่นสวนสาธารณะ สนามกีฬา หรือสนามกอล์ฟ หน้าจอแสดงผลมีขนาดใหญ่ ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ง่าย สามารถปรับการให้น้ำตามฤดูกาล มีโปรแกรมหน่วงเวลาระหว่างสถานี มีระบบควบคุมด้วยมือ และสามารถรักษาข้อมูลไว้ได้นาน 4 สัปดาห์โดยไม่ต้องมีแบตสำรองข้อมูล สามารถต่อกับเซนเซอร์ตัดการจ่ายน้ำอัตโนมัติกรณีฝนตกได้ มีทั้งแบบสั่งการด้วยกระแสไฟฟ้าโดยตรง หรือสั่งการด้วยแบตเตอรี่ มีรุ่นต่างๆดังนี้