Irrigation Hydraulic Control Valve

Product / Agriculture / Irrigation Hydraulic Control Valve

logo_bermard
banner-bermard

วาล์วควบคุมระบบท่อส่งน้ำ สำหรับสวนเกษตรสมัยใหม่ ใช้สำหรับงานชลประทาน ยี่ห้อ Bermad นำเข้าจากประเทศอิสราเอล เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ มีให้เลือกหลายขนาด หลายรูปทรง รวมไปถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตมีทั้งแบบพลาสติกและแบบโลหะ ตัวเรือนมีความแข็งแรงทนทาน ชุดไดอะแฟรมมีความยืดหยุ่น มีซีลกันรั่วที่ช่วยลดแรงกระแทก ลดเสียงดังในขณะปิดวาล์ว ด้วยการออกแบบใช้วัสดุหลักเพียงไม่กิ่ชิ้นทำให้การดูแลรักษา และปรับตั้งค่าทำได้สะดวก ง่ายดาย มีหลายรุ่นให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน แบ่งเป็น Series ดังนี้

On / Off Control Valves (วาล์วควบคุมการเปิด/ปิด)

เป็นวาล์วเปิด/ปิด ที่ทำงานโดยใช้ระบบไฮดรอลิก หรือสัญญาณไฟฟ้าในการควบคุม ซึ่งสามารถสั่งเปิด/ปิด กลไกการทำงานได้โดยตรง ที่ตัววาล์ว หรือส่งสัญญาณสั่งงานมาจากระยะไกลก็ได้ การเลือกชนิดของวาล์ว และสถานะปกติของวาล์ว (เปิดหรือปิด) ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของระบบควบคุมและระดับความสามารถของวาล์ว

Pressure Reducing Valve (วาล์วลดความดัน)

ช่วยรักษาความสมดุลของน้ำระหว่างระบบส่ง กับระบบกระจายน้ำ ซึ่งมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของระบบมาก วาล์วลดความดันนี้จะช่วยในการรักษาสมดุลดังกล่าว โดยลดความดันที่สูงกว่าของน้ำด้านก่อนเข้าวาล์วให้ลดลง และคงที่อย่างสม่ำเสมอตามค่าที่ได้ตั้งไว้ เมื่อจ่ายออกทางด้านท้ายวาล์ว เป็นวาล์วควบคุมที่ถูกนำมาใช้งานกันมากที่สุด

Pressure Sustaining control Valves (วาล์วพยุงความดัน)

วาล์วพยุงความดันช่วยปกป้องปั้มและระบบกระจายน้ำ ขึ้นอยู่กับลักษณะติดตั้ง 2 แบบ

– เมื่อติดตั้งในแนวเส้นท่อ(ขวางเส้นทางไหลปกติของน้ำ) จะช่วยพยุงความดันด้านเหนือวาล์ว เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของส่วนที่อยู่ต้นทาง ควบคุมการเติมน้ำในเส้นท่อ ควบคุมความดันที่ใช้ใน
– การล้างระบบกรอง ป้องกันเส้นท่อว่างเปล่า และป้องกันปั้มทำงานเกินกำลัง ฯลฯ
– เมื่อติดตั้งนอกแนวเส้นท่อ (แยกออกมาไม่ขวางเส้นทางการไหลปกติ) จะช่วยระบายความดันส่วนเกินที่จะทำอันตรายต่ออุปกรณ์ออกจากระบบ ป้องกันอุปกรณ์ปั้ม และอุปกรณ์อื่นๆในระบบ

Pressure Relief Valve (วาล์วระบายความดัน)

ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำในระบบเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน การสลับพื้นที่ให้น้ำ การปิดวาล์วของแหล่งน้ำ การทำงานของวาล์วระบายอากาศ การทำงานที่เสร็จสิ้น หรือการปฎิบัติงานอื่นๆ มักจะทำให้เกิดคลื่นน้ำความดันสูงซึ่งจะเคลื่อนผ่านมาตามเส้นท่อ การใช้วาล์วระบายความดันที่มีการพิจารณาออกแบบ การเลือกชนิด การกำหนดขนาด และตำแหน่งติดตั้งอย่างระมัดระวัง จะทำให้ระบบมีความปลอดภัยสูง และคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ปัญหา วาล์วจะช่วยระบายความดันส่วนเกินในระบบ โดยการเปิดวาล์วอย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองอย่างทันทีทันใด ต่อความดันที่พุ่งสูงขึ้นด้วยความเที่ยงตรง แม่นยำ และแน่นอน มี 2 รุ่น ดังนี้

Level Control Valves (วาล์วควบคุมระดับน้ำ)

วาล์วควบคุมระดับน้ำ ได้รวมเอาความสามารถของวาล์วควบคุมไฮโดรลิก เข้ากับอุปกรณ์พื้นฐานอย่าง Alltitude Pilot หรือกลไกของระบบลูกลอย ด้วยการติดตั้งวาล์วหลักไว้ภายนอกแหล่งเก็บกัก จึงช่วยกำจัดปัญหาในการติดตั้งและบำรุงรักษาที่มักจะเกิดขึ้นเสมอกับการใช้วาล์วแบบที่ใช้กลไกลูกลอยติดตั้งในแหล่งเก็บกักน้ำ การที่สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งกับอุปกรณ์ Altitude Pilot และลูกลอยหลากหลายรูปแบบ ทำให้วาล์วควบคุมระดับน้ำของ Bermad เป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการเลือกใช้งาน

Flow Control Valves (วาล์วควบคุมการไหล)

มิเตอร์วัดปริมาณน้ำ ชุดกรองน้ำ ปั้มและอุปกรณ์กระจายน้ำ มักประสบปัญหาอัตราการไหลสูงเกินกว่าความสามารถในการปฎิบัติงาน หรือมีปริมาณน้ำเกินความต้องการใช้จริง อันเนื่องมากจากการชลประทานที่ขาดความสมดุล การเติมน้ำเข้าเส้นท่อ การเติมน้ำลงแหล่งเก็บกัก การล้างรบบกรองและอื่นๆ วาล์วควบคุมการไหลจะช่วยรักษาและควบคุมอัตราการไหลไม่ให้สูงเกินกว่าค่าสูงสุดที่ได้ตั้งเอาไว้โดยไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของความต้องการน้ำหรือความดันทั้งด้านเหนือและท้ายวาล์ว

Air Valve (วาล์วระบายอากาศ และลดการเกิดสูญญากาศ)

มีทั้งแบบพลาสติกและแบบโลหะ มีลักษณะเด่นดังนี้

– มีการผนึกกันรั่วซึมอย่างสมบูรณ์แบบ แม้อยู่ภายใต้ระบบที่มีความดันต่ำมาก
– รับอัตราการไหลที่สูง
– โครงสร้างไม่ซับซ้อน มีการประกอบที่กะทัดรัด แน่นหนา และมั่นใจได้ในประสิทธิภาพการทำงาน

มีวาล์วพื้นฐาน 4 รุ่นคือ

Automatic Metering Valve (วาล์ววัดปริมาณน้ำอัตโนมัติ)

เป็นวาล์วที่ได้รวมเอาความสามารถของมิเตอร์วัดปริมาณน้ำใบพัดตั้ง แบบ Woltman และวาล์วควบคุมชนิด Diaphragm Actuator ที่ทำงานร่วมกับ Pilot  ควบคุมการทำงาน พร้อมทั้ง Pilot ปิดวาล์วอัตโนมัติที่ติดตั้งมาภายใน ซึ่งจะตัดการจ่ายน้ำทันทีโดยอัตโนมัติ เมื่อปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านวาล์วครบตามปริมาณที่ต้องการ

Filter Backwash valve

เป็นวาล์วอัตโนมัติสำหรับล้างอุปกรณ์กรองโดยอาศัยการไหลย้อนกลับของน้ำในระบบกรองเป็นวาล์วแบบ 3 ทางทำงานด้วย diaphragm actuated plug จะช่วยทำหน้าที่ปิดด้านทางเข้าในระหว่างที่เปิดทำการ backwash และในทำนองเดียวกัน การเคลื่อนที่ในระยะทางที่สั้นจะช่วยให้การเปลี่ยนทิศทางการไหลเป็นไปอย่างราบรื่น ป้องกันน้ำสกปรกที่ค้างอยู่ย้อนกลับเข้ามาปนเปื้อนกับน้ำสะอาด มีให้เลือก 2 รุ่น

Single-Chambered Type  เหมาะสำหรับการติดตั้งในรูปแบบการไหลแบบแนวทำมุม (angle pattern)

Double-Chambered Type  เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งในรูปแบบการไหลแบบแนวเส้นตรง และแนวทำมุม (angle pattern)