วาล์วลดความดัน

Article

ในระบบให้น้ำพืชของแปลงเพาะปลูก และส่วนใหญ่มักมีความจำเป็นต้องออกแบบให้ระบบปั๊มมีแรงดันสูง เพื่อที่จะส่งน้ำไปให้ถึงและเพียงพอต่อการทำงานของอุปกรณ์ให้น้ำในแปลงปลูกที่อยู่ไกลสุด หรือแปลงที่อยู่ในระดับสูงกว่าระดับน้ำมาก

reducing valve

Posted in:

ใส่ความเห็น