วาล์วพยุงความดัน

Article

วาล์วพยุงความดันเป็นวาล์วอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อรักษาระดับความดันในระบบท่อส่งน้ำทางด้านเหนือวาล์ว (ส่วนที่อยู่ก่อนถึงวาล์ว) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 pressure sustaining valve

Posted in:

ใส่ความเห็น