วาล์วควบคุมระดับน้ำ

Article

วาล์วควบคุมระดับน้ำ (Level Control Valve) ใช้สำหรับควบคุมการเติมน้ำลงแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อรักษาระดับน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ ไม่ให้ลดต่ำลงเกินกว่าระดับที่ต้องการ หรือเพื่อรัการะดับน้ำ ให้คงที่ตลอดเวลา

level-control-valve3

Posted in:

ใส่ความเห็น