การพิจารณาเลือกใช้วาล์ว BERMAD

Article

  หลายปีมานี้ Bermad ได้ขยายการผลิตไปพร้อมกับทำการวิจัย และพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของทุกตลาด และตรงตามความต้องการของลูกค้า  โดยได้มีการพัฒนาและการทำการตลาดในผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 9 รูปแบบที่แตกต่างกัน   ทำให้ในปัจจุบันนี้กลุ่มลูกค้าของBermad สามารถหาวิธีแก้ปัญหา หรือการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เนื่องจากความหลากหลายของรูปทรง ขนาด ความดัน วัสดุที่ใช้ผลิต และอุปกรณ์เสริมพิเศษที่ Bermad ได้นำเสนอออกสู่ตลาด   ซึ่งในความเป็นจริงแล้วปัญหาเดียวที่สำคัญจริงๆ ก็คือ การจะเลือกใช้อุปกรณ์อย่างไรให้เกิดความสอดคล้องกับความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค ความแน่นอนในการปฏิบัติงาน  ความสะดวกในการบำรุงรักษา  ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม  และคุ้มค่ากับต้นทุนค่าใช้จ่าย

  ภายในแคตตาล็อกเล่มนี้ได้เจาะลึกลงในรายละเอียดของวาล์วรุ่น IR-100, IR-400, IR-900 และ WW-700 โดยได้นำเสนอแนวทางการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Bermad ที่สอดคล้องเหมาะสมกับการแก้ไขป

Posted in: